Systemiek.

Praktijk voor relatie- en gezinstherapie.

Voorwaarden
 

Privacy
De therapeut garandeert uw privacy. Dat betekent dat er geen informatie over de behandeling wordt verstrekt aan derden zonder uw toestemming.

Betaling
Systeemtherapie valt niet meer onder de verzekerbare zorg. U dient zelf zorg te dragen voor tijdige betaling. U ontvangt per mail een factuur die u binnen 14 dagen moet voldoen.

Afspraken
Afspraken maakt u telefonisch met de therapeut of aan het eind van de sessie.

Afzeggen
Afspraken dienen 24 uur van te voren telefonisch te worden afgezegd op nummer 06-17123281. Bij het missen van een afspraak zonder tijdige afzegging zal 50% van de kosten in rekening worden gebracht.

Crisis / bereikbaarheid
Als u behoefte heeft aan overleg tussen de afspraken door kunt u mij bereiken op nummer 06-17123281. Het kan voorkomen dat ik telefonisch niet bereikbaar ben. U kunt een boodschap inspreken maar ik kan niet garanderen dat ik u snel te woord kan staan. In geval van crisis of nood bent u aangewezen op uw huisarts of op de huisartsenpost bij afwezigheid van uw huisarts.

Klachten
Ik maak gebruik van de klachtenregeling Zelfstandigen van de V&VN.