Systemiek.

Praktijk voor relatie- en gezinstherapie.

De therapie

U kunt bij mij terecht voor: 

  • partner relatietherapie
  • gezinstherapie
  • individuele systeemtherapie 

Als systeemtherapeut ben ik een tijdelijke bezoeker in uw leven. Ik maak contact met iedereen en kies partij voor iedereen. Ik help u de patronen waarin u en uw naasten verstrikt zijn geraakt te ontwarren en de onderliggende emotionele behoeften bloot te leggen en voelbaar te maken. Dit leidt tot een vergroot emotioneel begrip van elkaar waarna we kunnen toewerken naar de verandering die u wenst in uw relaties met belangrijke anderen. 

In de therapie wissel ik tussen dichtbij en ver af, beschouwend en meevoelend, wetend en niet wetend maar altijd betrokken en betrouwbaar. Ik integreer interventies vanuit verschillende stromingen om te komen tot een passende therapie waarbinnen u kunt komen tot duurzame veranderingen in uw relaties en tot een hernieuwde waardering voor uw sterke kanten en krachten. Ik werk creatief, confronterend en op het scherpst van de snede maar altijd binnen een veilig therapeutisch klimaat. 

Lees hier een interview met mij waarin ik meer uitleg over de therapie.